Målgruppe

STU er for unge med et handicap eller med særlige behov.

Hos os tager vi mod en ret bred målgruppe, da vi fra vores institutioner har 20 års erfaring med unge, som har mange forskellige udfordringer. Vi har således erfaring med at rumme mange forskellige unge med forskellige behov. Vi tager derfor stilling til den enkelte elev og er ikke bange for at melde fra, hvis vi ikke mener, at eleven passer ind hos os.​

Særlige behov kan feks være:

  • Udviklingsforstyrrelser, herunder autisme og ADHD
  • Mindre fysiske problemer
  • Mindre psykiske vanskeligheder som f.eks. depression, fobi eller angst
  • Høre- og synsvanskeligheder
  • Generelle indlærings- og koncentrationsvanskeligheder
  • Brug for praktisk betonet indlæring
  • Brug for særlig tilrettelagt undervisning
  • Bogligt svage

De særlige behov betyder, at du ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse – heller ikke med støtte.

Vi har mulighed for at yde tilbud efter Servicelovens §85 og vi er ved at blive godkendt til §107.​

Følg med på vores Facebook-side​

Omkring os

​Vi har over 20 års erfaring med at arbejde med unge, der på den ene eller anden måde har det svært.

​​Vi arbejder på en personlig og fokuseret måde, så den enkelte unge for det bedst muligt. Vi er få ansatte samt få beboere og det giver et tæt sammenhold.

Kontakt os

Daglig leder Karsten Hansen Tlf.: 22 84 60 35

Kontor kl. 8.00-10.00 Tlf.: 61 65 27 82

​CVR: 32641849