Profil

​Vores STU-uddannelse har stor fokus på personlig udvikling, målrettet mod at hjælpe eleverne i job efter uddannelsen.

Vi arbejder med at skabe et meningsfyldt liv for de unge.

I samarbejde med jobcentre tilbyder vi forskellige typer forløb, som kan kortlægge din jobsituation, dit funktionsniveau, evt arbejdsnedsættelse eller andre omstændigheder, som gør det udfordrende, at vareage et fuldtidsarbejde på almindelige vilkår.

De unge som kommer hos os er mellem 15 og 25 år og har ofte diagnoser som for eksempel ADHD, borderline, personlighedsforstyrrelser osv.

Formålet hos os er at skabe en normal hverdag for de unge her på gården, i praktikker og evt i skole.

Vores indgangsvinkel til de unge tager udgangspunkt i simple socialfaglige metoder som:​

  • Konsekvenspædagogik
  • Købmandspædagogik
  • Adfærdslære
  • Positiv forældrekontakt

Nogle unge kan have behov for specialister i form af psykologer, psykiatere m.m. og det hjælper vi dem med.

Et forløb på Ertebjerggaard vil hjælpe de unge med at komme godt videre med deres liv, både i forhold til uddannelse, job, familieliv m.m.


Personalet og de unge arrangerer også diverse oplevelser. Vi har mange fællesarrangementer med rundbold, volleyturneringer, biografture og lignende som vi kan hygge os med sammen.

Følg med på vores Facebook-side​

Omkring os

​Vi har over 20 års erfaring med at arbejde med unge, der på den ene eller anden måde har det svært.

​​Vi arbejder på en personlig og fokuseret måde, så den enkelte unge for det bedst muligt. Vi er få ansatte samt få beboere og det giver et tæt sammenhold.

Kontakt os

Daglig leder Karsten Hansen Tlf.: 22 84 60 35

Kontor kl. 8.00-10.00 Tlf.: 61 65 27 82

​CVR: 32641849