Filosofi

Når den unge kommer til os, møder vi personen med en høj grad af tillid og fordommene bliver lagt på hylden. Vi udviser de unge  respekt, som vi forventer går begge veje.
Hos os er filosofien, at den unge skal leve et liv så tæt på virkeligheden som muligt. Det er med til at vænne de unge til og gøre de unge klar til at forvalte deres eget liv på en fornuftig og ansvarlig måde. Grunden til at vi hos os lægger så meget vægt på dette er, at de fleste unge, vi har, står på vippen til at fylde 18 år - og når man er 18 år, er forventningerne til én meget højere til, hvad man skal kunne overkomme selv. Vi er af den mening, at det er vigtigt, at dette bliver gjort klart for den unge. Derfor forsøger vi at klæde dem på til et voksenliv, mens de stadig er i et forløb, hvor de kan hjælpes og vejledes.

 

ErtebjergGaard er et alsidigt og meget anderledes alternativ. 

Dagligdagen på ErtebjergGaard tager udgangspunkt i arbejdsgangene på et stutteri, hvor der er mange opgaver omkring hestene, der skal løses hver dag. Der er ligeledes også altid håndværksmæssige opgaver, der skal udføres på stedet m.m.

De unge bliver involveret mest muligt i vores projekter. På den måde er det almindelige mennesker med almindelige dagligdags rutiner, der omgås de unge og ikke institutionelle rammer og overenskomststyrede arbejds- og åbningstider.

Det at være med til at skabe noget, der giver mening, giver en stolthed og en selvtillid hos de unge, når de kan se, at deres indsats gør en forskel. Kort sagt vi prøver hele tiden at indvolvere de unge i flest mulige af vores projekter.

Efter en periode på gården fokuseres der på, at de unge søger ud i job hos andre arbejdsgivere, det kan f.eks.være med henblik på en læreplads. Det kan også være at den unge har et ønske om at tage en 9. eller 10. klasse eller optagelse på en teknisk skole, gymnasium eller anden videregående uddannelse.

Yde for at nyde - dokumentation

Den gode opførsel og indstilling belønnes, men der skal ydes, for at man hos os kan nyde.


Vi går meget op i synligheden i, at man kan følge fremskridt eller stagnation ift. den unge.
Et af de værktøjer, som ErtebjergGaard gennem mange år har brugt til at måle de unges udvikling, er en karakterskala, hvor bedømmelsen spreder sig over emner som: Fremmøde (skole/arbejde), evne til at møde til tiden, koncentration, faglige kvalifikationer , hygiejne, orden i hjemmet, kammeratlig omgang, adfærd, fritid, misbrug af hash, alkohol og andre euforiserende stoffer. De unge har fået karakterer efter 12-skalaen på et møde hver måned.


Disse skemaer har synliggjort overfor den unge, hvilken retning udviklingen går. Samtidig er det også et bevis for, at vi samt sagsbehandleren ved konkret, hvad vi taler om, når noget går godt.


Derudover har vi lavet dagsskemaer samt dokumentationsjournal. En journal, hvor der hver uge skrives om stort og småt i den unges hverdag. Dette bliver hver fredag tilsendt den unges sagsbehandler samt for forældre, hvis det skulle være et ønske. Disse tiltag kan være med til at visualisere tingenes tilstand, dels overfor den unge, men også overfor sagsbehandleren.


Vi har nu videreudviklet disse skemaer til resultatdokumentationssystemet DEVISO, som er et internetbaseret kommunikationsværktøj, hvor vi har videreført parametrene, som vi måler på. På denne måde bliver der endnu mere synlighed om den unges udvikling, så sagsbehandleren dagligt kan følge den unge - og dermed hurtigt følge op, hvis ikke der sker en tilfredsstillende udvikling.Vi går meget op i effekten af vores arbejde og udsender derfor et spørgeskema til alle vores unge, der har været gennem et forløb hos os. På denne måde kan vi over meget lang tid se, hvordan det går vores unge - og hvilken udvikling de har gennemgået og gennemgår.

Opholdssted
 


 


    

Schreiber Gruppen
 
Ertebjerggård   //   Krænkerupvej 14, Havrebjerg, 4200 Slagelse    -    Stutteri Ertebjerg   // Krænkerupvej 14, Havrebjerg, 4200 Slagelse, CVR. 32641849